Нормативная база

Нормативная база для экологов Нормативная база для архивной документации  
 

Постанова КМУ №1065 "Про затвердження Порядку вилучення,утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів"

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 28 грудня 1995 р. N 1065
Київ

Про затвердження Порядку вилучення,утилізації та знищення y непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів

Відповідно до статті 18 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок вилучення, утилізації, та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів (додається).

2. Міністерству охорони здоров'я в місячний термін затвердити методику вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, непридатних для використання ні за призначенням, ні на кормові цілі, ні для промислової переробки.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
МіністрКабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.22

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 1995 р. N 1065

ПОРЯДОК
вилучення, утилізації та знищення непридатних
для використання сільськогосподарської сировини і
харчових продуктів


1. Цей Порядок визначає умови вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, під час виробництва, зберігання і транспортування яких використовувалися пестициди і агрохімікати і які непридатні для використання ні за призначенням, ні на кормові цілі, ні для промислової переробки.

2. Вилученню, утилізації, знищенню підлягають:

сільськогосподарська продукція, отримана внаслідок проведення польового етапу державних випробувань препаративних форм пестицидів і агрохімікатів з новою діючою речовиною;

сільськогосподарська сировина і харчові продукти, які за результатами державної санітарно-гігієнічної та ветеринарної експертизи, сертифікаційних випробувань і перевірки Мінсільгосппродом їх відповідності критеріям безпеки згідно з санітарно-гігієнічними нормами, проведених у порядку державного нагляду і державного контролю за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати, визнані непридатними для використання.

3. Вилучення, утилізація та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів провадиться:

на підставі припису посадової особи, що здійснює державний нагляд та державний контроль за додержанням законодавства про пестициди і агрохімікати;

на підставі висновку органу державної ветеринарної медицини про непридатність використання забруднених пестицидами і агрохімікатами сільськогосподарської сировини чи харчових продуктів для кормових цілей.

4. Шляхи і умови вилучення, утилізації та знищення непридатної для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів визначаються комісією, створеної обласною, Київською та Севастопольською міською державною адміністраціями за погодженням з головним санітарним лікарем області, м.Києва, м.Севастополя.

У разі промислової переробки сільськогосподарської продукції або харчових продуктів, забруднених пестицидами і агрохімікатами, для технічних цілей вживаються заходи до запобігання забруденню приміщень, устаткування і навколишнього середовища. Кінцева продукція підлягає обов'язковому лабораторному контролю на вміст залишкових кількостей пестицидів і агрохімікатів.

5. Вилучення, утилізація та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів провадиться юридичною особою або громадянином, яким належить ця сировина чи продукти, у присутності осіб, уповноважених комісією, зазначеною у пункті 4 цього Порядку.

При цьому складається акт, який надсилається посадовій особі, що видала припис стосовно вилучення, утилізації, знищення сільськогосподарської сировини чи харчових продуктів, а його копія - юридичній особі або громадянинові - володільцю цієї сировини та харчових продуктів.

Методика вилучення, утилізації та знищення сільськогосподарської сировини і харчових продуктів, непридатних
для використання ні за призначенням, ні на кормові цілі, ні для промислової переробки, затверджується МОЗ.


Возврат к списку