Нормативная база

Нормативная база для экологов Нормативная база для архивной документации  
 

Постанова КМУ №354 "Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них"

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 27 березня 1996 р. N 354
Київ

Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }

Відповідно до статті 15 Закону України "Про пестициди і агрохімікати" ( 86/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них (додається).

2. Встановити, що вилучення, утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюється підприємствами-виробниками, іншими підприємствами, які мають ліцензію Міністерства охорони навколишнього природного середовища на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки.

{ Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }


 

Прем'єр-міністр України
Є.МАРЧУК
Міністр Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

  Інд.22 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 березня 1996 р. N 354

 
ПОРЯДОК
вилучення, утилізації, знищення та знешкодження
непридатних або заборонених до використання
пестицидів і агрохімікатів та тари від них


1. Вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню підлягають непридатні або заборонені до використання пестициди і агрохімікати та тара від них, які визнані такими на основі результатів дослідження контрольно-токсикологічних установ та закладів, що належать до сфери управління МОЗ, та лабораторій Головної державної інспекції захисту рослин Мінагрополітики.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }

2. Визначення асортименту, обсягів пестицидів і агрохімікатів, які підлягають утилізації, знищенню та
знешкодженню, провадиться на основі результатів інвентаризації згідно із законодавством та обов'язкової лабораторної перевірки якості пестицидів і агрохімікатів із закінченим гарантійним терміном зберігання, а також із зміненим товарним виглядом та фізичними властивостями.

Вилученню, утилізації, знищенню та знешкодженню без проведення контролю якості підлягають пестициди і агрохімікати у формі паст, порошків, які злежалися, висохли і не можуть бути використані за призначенням, та емульсійні і водорозчинні концентрати з нерозчинними осадами.

3. Утилізація, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них здійснюються підприємствами, на яких вони виготовлені, а також іншими підприємствами, що мають ліцензію Мінприроди на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи і погодження державної інспекції цивільного захисту та техногенної безпеки, на договірних умовах. { Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }

Зазначені підприємства узгоджують за наявності позитивного висновку науково-технічної експертизи технологію утилізації,
знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них з
Мінпромполітики, МОЗ, МНС, Національною академією наук і затверджують її в Мінприроди. { Абзац другий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }

Металева та поліетиленова тара від пестицидів без знезараження, зовні чиста та щільно закрита, повертається
підприємству-виробнику для повторного її використання, паперова та дерев'яна - знищується відповідно до санітарних правил, затверджених МОЗ.

До робіт з утилізації, знищення та знешкодження, зокрема оброблення, непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них допускаються особи, які мають професійну підготовку, підтверджену свідоцтвом (сертифікатом) на право проведення робіт з небезпечними речовинами, та не мають медичних протипоказань. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 433 ( 433-2008-п ) від 07.05.2008 }

4. Цей Порядок визначає умови вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них і є обов'язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і громадянами, діяльність яких пов'язана з виробництвом, зберіганням, постачанням і використанням пестицидів та агрохімікатів.


Возврат к списку