Нормативная база

Нормативная база для экологов Нормативная база для архивной документации  
 

Постанова КМУ №82 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини"

  

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. N 82
Київ

       Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, доходи заготівельних підприємств від продажу яких звільняються від оподаткування, а суми нарахованого податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за операції з їх продажу, залишаються у розпорядженні заготівельних підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення

     Відповідно до  підпункту  7.13.5  пункту 7.13 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку  підприємства" ( 334/94-ВР ) і
пункту  11.35  статті  11  Закону  України  "Про податок на додану вартість"   ( 168/97-ВР )     Кабінет       Міністрів      України
п о с т а н о в л я є:

     1. Затвердити  перелік  окремих  видів  відходів як вторинної сировини,  доходи  заготівельних  підприємств  від  продажу   яких
звільняються  від  оподаткування,  а  суми нарахованого податку на додану вартість,  що підлягають сплаті до бюджету за операції з їх продажу,  залишаються  у розпорядженні заготівельних підприємств і використовуються ними на придбання  матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення (додається).

     2. Міністерству   екології  та  природних  ресурсів  разом  з Міністерством  фінансів  і  Державною  податковою   адміністрацією
затвердити  порядок  визначення  та  обліку  сум податку на додану вартість,  які  нараховуються  заготівельними  підприємствами   за операції  з  продажу  ними  окремих  видів  відходів  як вторинної сировини і залишаються у розпорядженні цих підприємств, а також їх використання    заготівельними    підприємствами   відповідно   до законодавства і здійснення контролю за їх цільовим використанням.

     3. Міністерству екології та природних ресурсів,  Міністерству економіки  та  з  питань  європейської інтеграції проводити аналіз
стану у сфері поводження з відходами як вторинною  сировиною  і  у разі  потреби  вносити  Кабінету Міністрів України пропозиції щодо змін до переліку, затвердженого цією постановою.

     4. Визнати такою,  що втратила чинність,  постанову  Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2000 р. N 1197 ( 1197-2000-п ) "Про
затвердження  переліку  окремих  видів   відходів   як   вторинної сировини,   надання   послуг   із   збирання   та  заготівлі  яких звільняється  від  обкладення  податком  на  додану  вартість,   а отримані  доходи  -  від оподаткування" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 31, ст. 1318). 

 В.ЯНУКОВИЧ
Прем'єр-міністр України

Iнд. 33

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України  
від 18 січня 2003 р. N 82 

 

 

 ПЕРЕЛІК

       окремих видів відходів як вторинної сировини, доходи заготівельних підприємств від продажу яких звільняються від оподаткування, а суми нарахованого податку на додану вартість, що підлягають сплаті до бюджету за операції з їх продажу, залишаються у розпорядженні заготівельних підприємств і використовуються ними на придбання матеріально-технічних ресурсів виробничого призначення

Макулатура
Cклобій 
Відходи полімерні 
Відходи гумові, у тому числі зношені шини 
Матеріали текстильні вторинні 
Відпрацьовані люмінесцентні лампи та інші відходи, що містять ртуть 
Відпрацьовані нафтопродукти


Возврат к списку